Trang chủ Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Với hệ thống nhân sự và đại lý trải dài từ Bắc vào Nam, kết hợp với hướng đi đúng đắn, Công ty chúng tôi luôn sẵn sang chào đón các ứng viên có đủ Tâm đủ Tầm để cùng với Viefan sát cánh, đưa chúng tôi và các bạn lên một tầm cao mới. Đó là cơ hội của Viefan cũng như của các bạn.

Một trong những giá trị cốt lõi của Công ty khẳng định “Người lao động được quyền phấn đấu, cống hiến làm việc hết mình – được quyền hưởng thụ đúng với chất lượng, kết quả, hiệu quả của cá nhân đóng góp – được quyền tôn vinh cá nhân xuất sắc, lao động giỏi”, hướng tới giá trị thật, tôn trọng người tài.

Cơ chế tuyển đại lý với chiết khấu cao, chăm sóc và phát triển tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng ở tại địa phương sẽ do các đại lý chăm sóc, lấy sự phát triển của đại lý với tổ trức là điều kiện tiên quyết.

Gia nhập Viefan vì những giá trị thực sẽ luôn tỏa sang!

Viefan, Nâng cao chất lượng gia đình Việt!